{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we enkel functionele cookies.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INSCHRIJVING

a) Door het uitvoeren van de betaling van een CodeFever-lesreeks en/of kamp bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

b) Je geeft ook toestemming om je via SMS te bereiken. Dit wordt enkel gebruikt in noodgevallen (bv. bij plotse annulatie les).

c) De inschrijving gebeurt via www.codefever.be. Het vermelde inschrijvingsgeld omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding en verzekering.

d) Je kan je kind enkel inschrijven voor een volledige lesreeks of volledige kampweek.

e) Betaling kan op twee manieren: via online betaling of via overschrijving op het rekeningnummer dat wordt vermeld. Het is van belang dat je betaling goed herkenbaar is. Vermeld de gestructureerde mededeling die per mail wordt gecommuniceerd na de inschrijving. Belangrijk is wel dat je je kind(eren) zeker inschrijft via de website als je gebruik maakt van een overschrijving.

f) Het is mogelijk om het inschrijvingsgeld te betalen in twee of eventueel meerdere schijven. Voor meer info hierover, neem contact op met ons via info@codefever.be

g) Bij niet-betaling van het inschrijvingsgeld binnen de vier werkdagen, krijgt CodeFever het recht om de inschrijving te annuleren en de reservatie opnieuw vrij te geven. Indien de inschrijving wordt geannuleerd door CodeFever word je altijd verwittigd per mail. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de inschrijver, die in strijd zouden zijn met de voorwaarden, binden CodeFever niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

h) Indien de sessie van je keuze vol zit, schrijf je dan zeker in op de wachtlijst. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat er plaatsen vrijkomen door annulaties van andere inschrijvingen. Bij grote interesse in een stad, overwegen we mogelijk om een extra sessie in te lassen. De opname op de wachtlijst engageert je tot niets. Je wordt verwittigd via mail indien er plaats is vrijgekomen.

i) Je ontvangt van ons een e-mail met een link naar je ouderprofiel. Naast de gebruikelijke gegevens (naam, leeftijd, leerjaar, telefoonnummer), vragen wij ook naar de ervaring van je kind(eren). Er is zeker geen ervaring nodig en het heeft ook geen impact op de groep waarin je kind terecht komt. Dat is enkel achtergrondinformatie voor de lesgevers.

j) CodeFever stuurt na iedere les een e-mail met een update wat je kind geleerd heeft afgelopen les (lesreeks). Die communicatie is bedoeld voor de ouders, niet voor het kind. Deze e-mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is bij de contactgegevens. Je kan gerust ook een tweede e-mailadres toevoegen via je ouderprofiel.

k) Hou er rekening mee dat je als inschrijver de eindverantwoordelijkheid draagt om je kind(eren) in de juiste leeftijdsgroep in te schrijven. Er kan enkel schriftelijk een afwijking van leeftijdsgroep plaatsvinden mits akkoord van CodeFever. Deelnemers die -zonder akkoord van CodeFever- niet in hun leeftijdscategorie zijn ingeschreven, zijn niet verzekerd. Elke aansprakelijkheid is dan ook in dat geval ten laste van de inschrijver.

2. ANNULATIE

Annulatie door klant van een lesreeks en/of kamp

a) Annulatie van de inschrijving van een lesreeks en/of kamp kan kosteloos binnen 14 dagen na inschrijving, op voorwaarde dat de datum van annulatie niet binnen de 28 dagen valt vóór de aanvangsdag van een lesreeks en/of kamp.

b) Indien de annulatie valt buiten de 14 dagen na inschrijving, maar nog vóór de 28 dagen vóór de aanvangsdag van een lesreeks en/of kamp, dan wordt er een administratieve kost ter waarde van € 30,- in rekening gebracht of kan de inschrijving kosteloos verzet worden naar een latere lesreeks of kamp.

c) Bij annulatie binnen de 28 dagen vóór de aanvangsdag van een lesreeks en/of kamp, mét geldig doktersattest, wordt er enkel een administratieve kost ter waarde van € 30,- in rekening gebracht of kan de inschrijving kosteloos verzet worden naar een latere lesreeks of kamp.

d) Bij annulatie binnen de 28 dagen vóór de aanvangsdag van een lesreeks en/of kamp, zonder geldig doktersattest, wordt er een annulatiekost ter waarde van € 50,- in rekening gebracht of kan de inschrijving kosteloos verzet worden naar een latere lesreeks of kamp.

e) Bij annulatie vanaf 7 dagen voor de aanvang van de lesreeks of het kamp, zonder geldig doktersattest, kan er bij annulatie geen terugbetaling meer plaatsvinden omwille van de reeds gemaakte kosten en het annuleren van andere kandidaten op de wachtlijst. Het overzetten van de inschrijving naar een volgende lesreeks en/of kamp is wel mogelijk.

f) Indien er een overzetting gebeurt naar een volgende lesreeks of kamp mag dit ook overgedragen worden naar een ander kind uit hetzelfde gezin.

g) Indien er een overzetting gebeurt naar een volgende lesreeks of kamp wordt de waarde van de initiële inschrijving verrekend met de nieuwe inschrijvingswaarde. Dit kan evenredig, meer of minder bedragen en zal dan ook verrekend worden met de inschrijver.

h) Annuleren van een inschrijving kan per mail naar info@codefever.be. Telefonische annulaties worden niet aanvaard. Het eventuele doktersattest dient u ons binnen 3 werkdagen, eveneens per mail, toe te sturen. U ontvangt van ons een bevestiging van annulatie met het eventueel terug te ontvangen bedrag.

i) De lesdata worden ruim op voorhand gecommuniceerd. Indien uw kind 1 of meerdere dagen afwezig is tijdens een:

KAMP
- Een kamp zonder geldig doktersattest is er geen recht op terugbetaling.

- Een kamp met geldig doktersattest is er wel recht op terugbetaling: het inschrijvingsgeld bedraagt in dergelijk      geval: kampprijs/aantal kampdagen x aanwezige dagen, waarbij een administratieve kost van € 30,- in mindering  wordt gebracht.

LESREEKS
Een lesreeks met of zonder geldig doktersattest:
- Is er geen recht op terugbetaling.

- Je kind kan de les altijd zelfstandig thuis inhalen via ons leerplatform (thuisversie) en indien nodig meer uitleg vragen aan de leraar tijdens de volgende les.

- Op sommige locaties bestaat de mogelijkheid dat je kind de les ook op een alternatieve/dezelfde locatie en/of op een ander tijdstip kan inhalen. Neem contact op via info@codefever.be om te zien wat de opties zijn.

Annulatie door CodeFever

a) In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een CodeFever-lesreeks en/of -kamp geannuleerd worden. We stellen je dan voor om je kind in te schrijven in een andere groep (die mogelijk op een ander lesuur plaatsvindt), ofwel betalen we het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

b) CodeFever VZW behoudt het recht om groepen samen te voegen bij onvoldoende inschrijvingen. Sowieso wordt het lespakket in dat geval gedifferentiëerd op niveau van de leerlingen op leeftijd.

c) CodeFever behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld bij wanbetaling, niet nakomen van de algemene voorwaarden of als de deelnemer door wangedrag de lessen verstoort. In dat laatste geval wordt pro rato het inschrijfgeld teruggestort, waarbij er een administratieve kost ter waarde van € 30,- in rekening gebracht wordt.

d) Het is mogelijk dat door overmacht (ziekte leraar, netwerk/internet-problemen,  onaangekondigde internetwerken, onverwachtse locatiebezetting,….) CodeFever genoodzaakt is de les te annuleren.

CodeFever doet zijn uiterste best om dit op te vangen en bv. bij ziekte of afwezigheid van de leraar voor vervanging te zorgen, zodat de les toch door kan gaan. Dat is echter niet altijd een haalbare kaart. Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les ingehaald op een ander moment. Dit is normaal gezien voorzien op de reservedatum, die op voorhand wordt gecommuniceerd bij de inschrijving. De reservedatum is geen inhaaldatum voor als je kind eens een les niet aanwezig kan zijn. Dit kan wel opgevangen worden door ons leerplatform (zie punt 2i).

e) Wij verwittigen je sowieso in dergelijke geval. Het is daarom belangrijk dat je jouw telefoongegevens en e-mailadres up-to-date houdt via je ouderprofiel.

3. KORTINGEN

Gezinskorting

a) Vanaf een tweede kind ontvang je een gezinskorting van €50. Om recht te hebben op die gezinskorting schrijf je de broer of zus gelijktijdig in voor een lesreeks of kamp die gevolgd wordt tijdens dezelfde periode. Een korting op een kamp en een lesreeks kan niet gecombineerd worden. Maw, het is niet mogelijk om gezinskorting te krijgen wanneer bv. je kind een kamp volgt en je ander kind een lesreeks.

b) De gezinskorting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

c) Onrechtmatige verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen dienen op het moment van inschrijving toegevoegd te worden en worden nooit terugbetaald. Er kan geen korting toegekend worden met terugwerkende kracht op voorgaande inschrijvingen.

Sociaal Tarief

a) CodeFever wil iedereen de kans geven om zich klaar te stomen voor de digitale toekomst.

Kinderen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming bij hun mutualiteit of waarvan de ouders in schuldbemiddeling zijn, hebben recht op het sociaal tarief ter waarde van 50% korting op het inschrijvingsgeld.

b) Dit sociaal tarief is zowel geldig op de lesreeksen als op de kampen.

c) Twijfel je of je aanmerking komt voor het sociaal tarief? Neem gerust contact met ons op via info@codefever.be Dan bespreken we persoonlijk met jou wat mogelijk is.

d) Het sociaal tarief is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

e) Onrechtmatige verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen dienen op het moment van inschrijving toegevoegd te worden en worden nooit terugbetaald. Er kan geen korting toegekend worden met terugwerkende kracht op voorgaande inschrijvingen.

4. FISCAAL ATTEST

a) Je ontvangt elk jaar automatisch (periode april/mei) een fiscaal attest op basis van de betaalde reeks van het jaar ervoor. Je attest wordt beschikbaar gemaakt in je persoonlijk ouderprofiel. Dit attest kan te allen tijde gedownload worden.

b) De gegevens op het fiscaal attest worden automatisch overgenomen uit je ouderprofiel. Controleer de gegevens in het ouderprofiel, voeg eventueel de persoon toe op wiens naam het attest moet worden aangemaakt, en neem contact met ons via info@codefever.be.

c) De kampen worden samen met de lesreeks(en) op hetzelfde attest vermeld.

d) In lijn met de regelgeving van de belastingen omvat het fiscaal attest enkel de lessen die voor de 12e verjaardag van je kind plaats vonden. Het juiste aantal berekenen wij automatisch op basis van de geboortedatum.

e) De vermindering bedraagt €11,20 per dag, dus in totaal €112,- voor een volledige lesreeks (10 lesdata) en €56,- voor een volledig kamp (5 dagen). Die vermindering kan je dan inbrengen in je belastingsaangifte.
Die regeling geldt enkel voor kinderen onder 12 jaar. Meer informatie vindt u op: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/aangifte/.

5. VERZEKERING

a) Elke ingeschreven en betaalde deelnemer is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op voorwaarde dat de ouder zijn kind in de juiste leeftijdsgroep heeft ingeschreven. Er kan enkel schriftelijk een afwijking van leeftijdsgroep plaatsvinden mits akkoord van CodeFever. Deelnemers die -zonder akkoord van CodeFever- niet in hun leeftijdscategorie zijn ingeschreven, zijn niet verzekerd. Elke aansprakelijkheid is dan ook in dat geval ten laste van de inschrijver.

b) Bij eventuele ongevallen zullen enkel de franchisekosten door de inschrijver dienen gedragen te worden.

c) CodeFever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers en of ouders meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Het materiaal dat bij de accommodatie hoort is wel verzekerd door CodeFever.

d) CodeFever is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het transport van en naar de CodeFever-lessen en/of -kampen, noch voor ongevallen op de parking van de locaties van de CodeFever-sessies.

e) De accommodaties zijn voorzien van alle technische apparatuur om de CodeFever-lessen mee te volgen.

6. ALGEMENE AFSPRAKEN

a) Rookverbod
Er wordt niet gerookt op de CodeFever-locaties. Niet door de lesgevers, niet door de kinderen, en niet door de ouders die hun kinderen komen afzetten.

b) Eten en drinken
Eten en drinken in de computerlokalen is niet toegestaan. Er kan een kleine pauze (toilet,…) worden voorzien waar iets kleins kan genuttigd worden op de speelplaats of in een andere ruimte nabij.

c) Aan- en afmelden
De veiligheid van de kinderen staat voorop! We vragen dan ook om je kind aan te melden bij aankomst en af te melden bij ophaling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderen die niet zijn aan- of afgemeld. De verantwoordelijkheid van de leerkrachten en CodeFever over de deelnemers stopt aan het einde van de les (bij een lesreeks) en/of aan het einde van na-opvang (bij een kamp). Spreek ook altijd duidelijk af met je zoon of dochter en wees stipt om hen af te halen.

Indien je kind zelfstandig mag komen en/of vertrekken dienen we op voorhand een toestemming van de ouders te ontvangen via info@codefever.be.

d) Ouders volgen sessies niet mee
Het is niet toegelaten dat ouders de sessies meevolgen. Dat leidt de aandacht van leraren en kinderen af. Na afloop van de les kunnen ouders eventueel vragen stellen aan de lesgever.

e) Voor- en naopvang
Lesreeks: Er wordt geen voor- of naopvang voorzien na de lessen. Na afloop van de les worden de kinderen direct opgehaald door de ouders.

Kampen:  Er is voor en na-opvang voorzien. De uren van de opvang kan je altijd terugvinden op de website.

f) Schoolgebouw
De ouders verlaten de schoolgebouwen tijdens de CodeFever-lessen. De school is geen publieke ruimte.

Kinderen mogen niet “vrij” rondlopen in de school. We houden ons aan de afspraken van de locatie (dat wordt altijd voor de start van de lessen gecommuniceerd).

g) Toediening medicatie
Indien je kind medicatie dient te nemen verklaart de ouder de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift over te dragen aan een CodeFever-medewerker voor zover dit gedurende de lesreeksuren en/of kampuren nodig is.
De CodeFever-medewerker verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de lesreeksuren en/of kampuren nodig is. Hij/zij, of CodeFever VZW kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

7. EIGENDOM

De lessen zijn eigendom van CodeFever. Niets uit het lespakket mag worden gekopieerd, gebruikt of worden gedeeld, zonder schriftelijke toestemming van CodeFever.

8. PRIVACY

a) CodeFever mag tijdens de sessies foto’s en/of videobeelden maken van de activiteiten en de deelnemers. Die foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en andere marketingdoeleinden. Indien je liever niet wenst dat een beeld van je kind hiervoor wordt gebruikt, dien je dat schriftelijk op voorhand te melden. Gelieve dan ook ons een foto van je kind te bezorgen, zodat we weten over welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dat respecteren.

b) De gegevens van de deelnemers komen terecht in de database van CodeFever. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne werking. Indien je dat liever niet hebt, kan je dat altijd melden via info@codefever.be, zodat wij deze gegevens verwijderen uit onze bestanden (GDPR 25/05/2018).

9. KLACHTEN

Eventuele klachten worden liefst zo snel mogelijk gemeld. Dat kan via email op info@codefever.be of op 09 336 10 73.

10. AANPASSINGSRECHT

CodeFever VZW behoudt zich het recht om te allen tijde de algemene voorwaarden aan te passen.

11. DISCLAIMER & COPYRIGHT

Het auteursrecht inzake de website ‘CodeFever’, van de informatie op de website én de inhoud van de CodeFever-lessen behoren, tenzij anders expliciet vermeld, toe aan:

VZW CodeFever
Ter Varent 41
9850 Nevele
tel. 09 336 10 73
info@codefever.be