{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we enkel functionele cookies.

Digital Belgium

Onze economie en samenleving verandert in ijltempo door digitale technologie. De iMinds van onze samenleving spreken van een digitale revolutie, oftewel de vierde industriële revolutie. Die revolutie zal volgens Digital Belgium “één van de sterkste motoren zijn van groei, jobs en welzijn”.

De digitale revolutie zal het soort jobs grondig door de war sturen. Denk maar aan een baan als automonteur. Auto’s blijven rijden, maar worden onafhankelijk en elektrisch. Hierdoor zal een baan als automonteur blijven bestaan, maar wel anders ingevuld worden. Aangezien een auto meer en meer een computer wordt, zal een automonteur ook kennis nodig hebben van programmeren.

Digital Belgium is daarom het actieplan van België om sterker als land in haar digitale schoenen te staan. Zo wil België tegen 2020 in de digitale top-drie staan van de Europese Digital Economy and Society Index. Het actieplan bestaat uit vijf prioriteiten:

Digitale infrastructuur

Omdat het digitale verkeer blijft stijgen, wilt België investeren in haar digitale infrastructuur. Dat is “noodzakelijk opdat de digitale economie kan blijven groeien”. Met die infrastructuur wilt ons land ultrasnel internet stimuleren, een digitale hub creëren voor bedrijven en wilt ze een “gelijk speelveld creëren zodat alle relevante binnen- en buitenlandse dienstenaanbieders in de post- en telecomsector in België op een evenwichtige manier kunnen concurreren.”

Digitaal vertrouwen en digitale veiligheid

Een digitale economie heeft vertrouwen en veiligheid nodig. Digital Belgium weet dat het dus illegale praktijken doelmatig en doeltreffend moet aanpakken. Om tot een veilige en privacy-vriendelijke online omgeving te komen, werkt het Centrum voor Cybersecurity een strategie uit voor België op vlak van informatie- en netwerkveiligheid en de strijd tegen (georganiseerde) cybercrime. Daarnaast werkt Digital Belgium aan een modern juridisch kader. Dat kader moet burgers en bedrijven beschermen tegen illegale inhoud en activiteiten op het net.

Digitale vaardigheden en jobs

Volgens Digital Belgium zullen negen op de tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen zijn digitale kansen kan grijpen. Daarom is het cruciaal om een minimum aan digitale vaardigheden te verwerven.

Digitale economie

De Lisbon Council berekende dat er voor elke twee jobs die er verdwijnen door de digitale revolutie, er vijf nieuwe worden gecreëerd in de komende jaren. Daarom zet Digital Belgium alles op alles om een goede basis te creëren voor een digitale economie. Zowel voor start-ups, bestaande bedrijven, de zorgsector, etc.

Digitale overheid

De Belgische overheid wil alle contacten met haar burgers en bedrijven laten verlopen via een gebruiksvriendelijk digitaal kanaal. Daarbij zet ze in op transparante toegang tot data, op een paar uitzonderingen na omwille van privacy en veiligheid. Daarbij wil ze gebruik maken van nieuwe technologieën.

Meer lezen?

Het Digital Belgium Skills Fund

De Koning Boudewijnstichting selecteerde CodeFever vzw om twee unieke projecten uit te rollen in het kader van Het Digital Belgium Skills Fund (DBSF). In het project ‘Type9’ spitsen wij ons toe op kinderen met een Autismespectrumstoornis (ASS). Met het project ‘Kansengroepen’ willen we de aandacht vestigen op de bevolkingsgroep die het financieel niet steeds makkelijk te verduren heeft. Het DBSF, onder leiding van minister Alexander De Croo (Open Vld), richtte zich op organisaties die zich inzetten voor het versterken van de digitale vaardigheden bij kwetsbare kinderen en jongeren.